Alternative erfaringer

Både i ZIS AS og i EX3 er det viktig at prosjekter ikke har en målsetting med kort tidshorisont og rask avkastning, men heller har en sosial funksjon. Dette har gitt seg uttrykk på flere måter; det kunne være at enkelte prosjekter har gitt et stort utbytte hos mange i form av ny kunnskap eller gitt inspirasjon til å se nye muligheter; det kunne være at oppdragsgiver har hatt gode intensjoner utover egen interesse og dermed frontet en sterk samfunnsnyttig sak; eller det kunne også være at selve arbeidsmetodikken har vært eksperimentell og dermed gitt nye interessante svar på tradisjonelle problemstillinger. Å drive egen praksis har gitt friheten til å teste flere veier å gå, og forskjellige arbeidsmetoder for å formidle og skape arkitektur.

Byplansjefene 2014 – 2017

I årene 2014 – 2017 gjennomførte jeg 3 turnéer med formidling av Byplansjefene til elever på 5 – 7.trinn i grunnskolen. Dette var en interaktiv formidling der barna fikk  utvikle sine egne by-områder, og ble introdusert for enkle problemstillinger knyttet både til arkitektur, demokratiske prinsipper og medbestemmelse. Gruppene var som regel på 12 – 15 elever pr workshop, som varte ca 2 timer. Fra grupper på 3 – 4 elever begynte å bygge egne bydeler, til et samlet resultat av en by der alle gruppene møtes, med alle problemstillinger som dukker opp i møtene dem i mellom. Ingen workshop var lik, og problemstillingene var veldig varierte fra workshop til workshop. Totalt formidlet jeg til ca 1300 elever ved forskjellige skoler i hele Østfold i løpet av disse tre turnéene.

Ørastien 2017

Ørastien var et samarbeidsprosjekt i EX3 med Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, for å se på muligheter for å utvikle nærområdet på Øra i Fredrikstad med små grep. Prosjektet dannet utgangspunktet for en workshop, og samtidig være et idégrunnlag som lokalsamfunnsutvalget kunne gå videre med og søke midler for å gjennomføre de enkelte idéene prosjektet. Lokal samfunns- og identitetsbygging var viktig for dette prosjektet, som ble gjennomført med små økonomiske rammer.

Fergeleie Isegran

Handegård Arkitektur v / Espen Handegård ble invitert til å gjøre et forslag til installasjon / ventested for fergeleiet på Isegran i Fredrikstad – ZIS AS v/ Eirik R Andersen og kunstner og scenograf Camilla Wexels Riser ble hentet inn som en del av teamet fra start av for å skape et unikt grep utenfor et tradisjonelt arkitektfaglig ståsted. Både metode for utvikling av grep og formidlingen av grepet fikk en egen dynamikk, og ble helt unik og annerledes som følge av dette samarbeidet. Prosessen med å utvikle grepet skjedde gjennom dialog og samtaler, der essensen fløt opp og materialiserte seg underveis. Prosjektet ble formidlet også gjennom en samtale, og gjennom en modell som ble bygget opp i løpet av samtalen og dermed visualiserte tankene rundt hvorfor elementene var til stede. Historiske artefakter ble presentert og diskutert, som en måte å skape flerbruk av installasjonen – som et utendørs pop-up museum samtidig, som det var en skjermet venteplass.

Tankeplassen

Som følge av arbeidet med fergeleiet på Isegran, ble samme team (ZIS AS + Handegård Arkitektur + Camilla Wexels Riser) prekvalifisert til konkurransen om tankeplassen; installasjoner i grenseland mellom arkitektur og kunst langs Pilgrimsleden til Trondheim. Tomten vi skulle jobbe på langs leden var Vingnesbrua på Lillehammer. Konkurranseutkastet ble utviklet med samme kreative metode som ble brukt på fergeleie-prosjektet på Isegran, med dialog der løsninger konkretiseres gjennom dialogen. Prosjektet inneholder mange av de samme kvalitetene som binder sammen tid og rom som krystalliserte seg på Isegran.

Fredrikstad Bad

I forbindelse med innspill til rullering av kommuneplanens arealdel våren 2019, lagde ZIS AS et idéforslag til et nytt stort bad for Fredrikstad, samlokalisert med alle idrettsfasilitetene som utvikles på Værste-området. Dette var ikke en konkret bestilling, men heller en gylden mulighet som synliggjort kunne trigge å skape sårt tiltenkt banekapasitet for svømmerne i Fredrikstad. Grepet danner en synergi med Arena Fredrikstad (Isbaner) og ny Fredrik II VGS, og supplerer et allerede sterkt treningsrettet miljø på Wang VGS / Wang Ung og FFK Stadion. Prosjektet er ikke videreført på grunn av manglende finansiering.