Konseptuell styrke

ZIS AS // ZeroImpactStrategies har fra starten av vært opptatt av at arkitekturen skal bidra med noe ekstra inn i et prosjekt. Det er ikke nok å kun løse funksjonelle og programmatiske utfordringer, men man må også bidra med en sterk og tydelig idé som klargjør en kompleks situasjon, eller gir ekstra dybde eller forståelse. Gjennom det første arbeidsoppholdet i Tyskland, hos AllmannSattlerWappner Architekten (2000), ble troen på at et godt konsept legger grunnen for en bedre opplevelse av et sted eller et bygg forsterket. ASW var spesielt sterke på arkitektoniske konsepter, og hadde på dette tidspunktet vunnet flere store tyske arkitektkonkurranser.

Slike konseptuelle grep har en naturlig plass i større offentlige bygg og anlegg, og kanskje vanskeligere å inkorporere i mindre inngrep i private hjem. Men selv i eneboliger eller ombygginger vil et overordnet tydelig konsept gi noe ekstra, og skape en bedre helhetsopplevelse av den ferdige løsningen. Sterke konsept legger nye lag på eksisterende omgivelser, og skaper en ny tydeligere helhet sammen med det eksisterende. Et sterkt konsept kan skape klarhet en kompleks situasjon, og gi ekstra lag av forståelse. Arkitektoniske grep gjort riktig skaper opplevelser og glede – aha-opplevelser og overraskelser. De jobber ubevisst med å gjøre hverdagen til mennesker bedre, gjennom nye romopplevelser, forløp, lysforhold og spennende møter. Det har vært en viktig grunnpilar i ZIS AS // ZeroImpactStrategies at arkitekturen skal bidra positivt.

Serlachius Museum Extension, Mänttä Finland
Hedrende omtale i åpen arkitektkonkurranse – les mer…
Better facilities for tourists and hikers to Dyrfjöll Stórurð, Fljótsdalsherad Ísland
Vinnerforslag i åpen arkitektkonkurranse – les mer…
Better facilities for tourists to the Geysir area, Haukadal Ísland
Konkurranseforslag i åpen arkitektkonkurranse, med Handegård Arkitekturles mer…
Nytt fergehus og venteskur for ferga til Viðey, Reykjavik Ísland
Innkjøp i åpen arkitektkonkurranse – les mer…
© Harald Fossen // Better facilities for tourists and hikers to Hengifoss, Fljótsdalshreppur Ísland
Vinnerforslag i åpen arkitektkonkurranse – les mer…

Konseptuelle EX3 – prosjekter

© Espen Tomren // Poveglia University Island, Venice Italy
Hedrende omtale i åpen arkitektkonkurranse – EX3les mer…
© Espen Tomren // Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo
Konkurranseforslag i åpen arkitektkonkurranse – EX3les mer…
© Espen Tomren // Skogfinsk Museum, Svullrya Finnskogen
Konkurranseforslag i åpen arkitektkonkurranse – EX3