SS20 – nytt anneks på Saltnes

På Saltnes utenfor Fredrikstad ligger en av de eldste hyttene i området – en laftehytte som ble flyttet hit fra indre strøk, sannsynligvis allerede  i mellomkrigstiden. Da eierne trengte ekstra areal med universell utforming, ble et nytt laftet anneks løsningen, som skaper en ny helhet på tunet.

Les mer...

SK7 – ny hytte på Slevik

Langs en rolig boliggate på Slevik ligger hytta på tradisjonelt vis, med møneretningen langs med landskapet. Sammen med en nyere hytte fra 90-tallet danner den et tradisjonelt tun langs veien. Hytta blander historiske referanser og moderne grep til en tydelig helhet som både forholder seg til det historiske og nåtiden, og tilpasser seg på sitt eget vis det eksisterende gaterommet på en meget god måte.

Les mer…

SS14 – nytt anneks på Saltnes

På Saltnes utenfor Fredrikstad hadde hytteeierne behov for ekstra areal og fleksibilitet – overordnet plan ga mulighet for dette, og et enkelt lite anneks ble satt opp til erstatning for et enda mindre midlertidig anneks. Unnselig i størrelse inneholder det lille bygget nok plass og funksjon til å gi 2 – 3 personer ekstra en god ferieopplevelse på hytta. Hyttetunet kan dermed fungere som en generasjonshytte, der familien på tvers av generasjonene kan være sammen.

Les mer…

FN2 – ombygging i Fredrikstad

Sentralt i Fredrikstad ligger en enebolig bygget på 50-tallet, som er blitt grundig fornyet og energioptimalisert. Et nytt tilbygg senket ned til hagenivå, med takterrasse, erstattet en innbygget veranda som over tid hadde skapt problemer og fremsto både utdatert og lite hensiktsmessig.

Les mer…