Små grep med høy kvalitet

ZIS AS // ZeroImpactStrategies har hatt hovedfokus på mindre prosjekter og ombygginger. Prosjektene har også blitt fulgt opp fra start til mål, fra idé til ferdig bygg, med ivaretakelse av alle roller overfor oppdragsgiver. En stor kvalitet ved å jobbe med mindre prosjekt er alle menneskene man møter på veien; oppdragsgivere, saksbehandlere, prosjekterende, utførende. Et uvurderlig bredt nettverk bygges opp ved å ta det ansvaret som kreves ved å følge prosjektene fra A til Å. De opprinnelige erkjennelsene rundt hva som danner bærekraftig arkitektur dannet utgangspunktet for en mal og en metode for hvordan prosjektene har blitt utviklet og gjennomført:

Overordnede valg: Søke etter kvaliteter i det som finnes, og benytte disse videre.  Ikke ødelegge for eksisterende kvaliteter. Skape en ny bedre helhet med enkle tillegg. Ikke gjøre mer enn nødvendig; behovsevaluering av løsninger og omfang. Heller reparere enn bytte; deretter heller bytte og gjenbruke. Up-cycling heller enn down-cycling.

Spesifikke valg: Skape bedre flyt, nye sammenhenger og effektivisere arealbruk. Se om arealer kan omfordeles for mer effektiv bruk. Velge kvalitet med lang levetid fremfor billig og skjørt. Varige løsninger, lag-på-lag, for tidløshet og historisk dybde.

Saltnesstranda 20, universelt utformet laftet anneks. Les mer…
© Carlos Rollán // Slevikkroken 7, ny liten hytte med miljøvenlig materialbruk. Les mer…
© Carlos Rollán // Saltnesstranda 14, stedstilpasset lite anneks. Les mer…
Bjørnstjerne Bjørnsons vei 2A, miljøvenlig tilbygg + ombygging. Les mer…