SS14 – nytt anneks på Saltnes

På Saltnes utenfor Fredrikstad hadde hytteeierne behov for ekstra areal og fleksibilitet – overordnet plan ga mulighet for dette, og et enkelt lite anneks ble satt opp til erstatning for et enda mindre midlertidig anneks. Unnselig i størrelse inneholder det lille bygget nok plass og funksjon til å gi 2 – 3 personer ekstra en god ferieopplevelse på hytta. Hyttetunet kan dermed fungere som en generasjonshytte, der familien på tvers av generasjonene kan være sammen.

Les mer…