SS20 – nytt anneks på Saltnes

På Saltnes utenfor Fredrikstad ligger en av de eldste hyttene i området – en laftehytte som ble flyttet hit fra indre strøk, sannsynligvis allerede  i mellomkrigstiden. Da eierne trengte ekstra areal med universell utforming, ble et nytt laftet anneks løsningen, som skaper en ny helhet på tunet.

Hyttetomten har over tid blitt supplert med 2 mindre anneks og en bod, slik at byggene samlet danner et karakteristisk tun. Det største av de opprinnelige anneksene er også et enkelt bygg i systemlaft, og da det minste annekset måtte byttes ut og erstattes med et nytt, med universell utforming, ble det valgt å løse dette også med laft. Men da med utgangspunkt i nåtidens muligheter byggemåten kan gi, ved å prefabrikere annekset i CNC-frest laminert laft med høy presisjon.

Hytta består av to rom, et oppholdsrom og et bad, som er sideforskjøvet i forhold til hverandre. Sideforskyvningen medfører at det danner seg to skjermede nisjer utendørs på hver side av huset. På siden mot veien en grunn vednisje, mens mot tunet en større nisje med inngangsdør. og utvendig inngang til bad. Overgangene mellom ute og inne danner en karakteristisk tosidig lyseffekt: Om dagen fungerer nisjene som lyse reflektorer og kaster mer dagslys inn, samtidig som rommene blir skjermet mot innsyn. Etter mørkets frembrudd skifter retningen på lyset, og kunstig lys innefra smitter ut i nisjene slik at disse lyser opp og lager en lun stemning rundt annekset.

Det er skapt en skjermet trinnfri inngang, med mulighet til å benytte badet separat utenfra, og forplassen ble hellelagt med skifer for å gi god og trygg adkomst. Inngangsdøren er plassert i mellomrommet mellom ytterveggen til badet og ytterveggen til hovedrommet, og med vindu over gir lys og utsikt fra gulv til tak.

Mot tunet gir et tradisjonelt vindu lys inn og utsikt ut, mens på hemsen følger et langstrakt vindu hemsgulvet og gir både god utsikt og lys inn, med gulvet som reflektor. Hemsen gir god plass til ekstra soveplasser på gulvet. Mens hovedform og takvinkel  kommuniserer et tradisjonelt uttrykk, skaper de skrå kuttene moderne brudd.

Ytteravgrensningen av hver U kobles sammen i høyde med hemsen inne, slik at laftekassen som volum får en stram og rektangulær avgrensning mot taket. Hvert kutt i hjørnene får sin egen funksjon, og selv om annekset fremstår relativt tett gir løsningen mye lys og åpne luftige rom.

På samme måte som inngangsdøren, danner vindu fra gulv til tak generøst med dagslys også inn på badet. Vinduene er foliert for å hindre direkte innsyn. Nisjen her kan også benyttes som en liten terrasse, med god kontakt med veien forbi huset. Hemsen krager ut over nisjen, slik at denne får en større og mer funksjonell grunnflate.

Den moderne laften er CNC-frest med knappe svalehaleskjøter og presise skrå-kutt som danner nisjene. Lys og skygge spiller vakkert både på de lyse hvittede nisjene og på den svartmalte hovedkroppen. Det er brukt diffusjonsåpne malinger og oljer for å skape en pustende kropp. 

Oppholdsrommet er romslig, med plass til både en liten dobbeltseng og en liten sittegruppe. Samtidig kan man snu en rullestol mellom seng og bad. Det er direkte inngang til badet fra oppholdsrommet. Badet er også romslig, med rullestolvennlige løsninger både for dusj, vask og toalett. Det er kun dusjnisje som er foret ut med mebran, ellers er overflatene synlig laft.

De knappe svalehaleskjøtene er gjennomført både i hjørner og der vegger forankres i forbigående yttervegger. Hele laftekassen er meget presis, både når det gjelder stokker, sammenføyninger og skråkutt.

Det er åpent opp til hemsen i halve oppholdsrommet, og et skrått spilerekk-verk gir ytterligere romfølelse på hemsen. Overflatene er hvitoljet, med OSMO hardvoksolje. Rekkverket slipper lyset gjennom fra hemsvinduet, og danner et flott lys-skygge-spill på lafteveggene. Det er en god åpen forbindelse mellom oppholdsrom og hems, uten at det går på bekostning av romfølelsen nede.

Et anneks på kun 14 m2 har gitt eierne maksimalt igjen for tiltaket, med et eget lite hus som lett kan gjeste en liten familie på 2 voksne og 2 små barn.  Annekset har spesielt arealeffektive løsninger og en miljøvennlig materialbruk med hovedfokus på tre.

Prosjektopplysninger:

Utførende: Laftebygg AS v / Steinar Moe