FN2 – ombygging i Fredrikstad

Sentralt i Fredrikstad ligger en enebolig bygget på 50-tallet, som er blitt grundig fornyet og energioptimalisert. Et nytt tilbygg senket ned til hagenivå, med takterrasse, erstattet en innbygget veranda som over tid hadde skapt problemer og fremsto både utdatert og lite hensiktsmessig.  

Det nye tilbygget skaper en helt ny dynamikk mellom hus og hage, og mellom alle fellesarealer i huset og ny entré.

Eksisterende tilbygg og veranda ble revet og erstattet med et nytt tilbygg som fungerer både som ny entré og ny hovedstue, med åpen forbindelse ut til hagen og terrasse. Hovedhuset ble etterisolert og kledd om til vedlikeholdsfri naturgrånet kledning, mens det nye tilbygget er svartbeiset. Opprinnelig innbygget veranda hadde pulttak, mens nytt tilbygg fikk flatt tak, slik at også takflaten kunne bli funksjonell, som takterrasse.

Entréen ble lagt til samme side av huset som parkering og garasje, slik at man etter ombyggingen kunne bevege seg mer logisk utenfra og inn. For å tone ned tilbygget, ble det brukt spilefelt i skikt, som over tid vil bevokses med klatreplanter og dermed gir ytterligere lag og dybde til fasaden. Tilbygget henvender seg karakteristisk ut  med store vinduer i flere retninger, slik at man får omgivelsene rundt huset inn i stuerommet. 

Entréen har flersidig lys, der vinduene også gir utsyn og overblikk fra kjøkkenet, som ligger rett innenfor entréen, i opprinnelig del. Forplassen utenfor inngangsdøra strekker seg forbi garasjen og danner en aktivitetsflate med fast dekke, og lagringplass for ved.

På hagesiden overlapper den massive trappa fra stue ned til hage den lettere trappa som går fra terrasse fra 1. etg og opp til takterrassen. Også her mot hagen danner spilefelt en dybde og et sjikt som med tiden vil bli grønt og visuelt redusere omfanget av tilbygget.

Takterrassen er stor og romslig, og gir plass til både sittegruppe og spiseplass. Stor dobbeldør gir direkte tilgang ut fra 2.etg. Man har fått til trinnfri overgang ut på grunn av grepet med å senke bakkeplan i tilbygget ned til hage- og inngangsnivå. Dette gir da en romslig høyde i tilbygget, selv om taket senkes slik at man kan gå trinnfritt ut. 2.etg er nøkternt renovert, og man jobbet hovedsakelig med eksisterende overflater og fornying av disse.  

Store deler av gammel yttervegg måtte fjernes. Når man da fikk en stor åpning mellom gammelt og nytt, føltes det riktig å benytte det åpenbare potensialet i dette til å skape en generøs og åpen romsammenheng. I steden for å bygge en ny tett vegg ble åpningen i stedet forsterket med en drager og det ble en åpen forbindelse mellom nytt kjøkken, ny stue og ny spiseplass.

Trappa mellom stue og spiseplass ble plassbygd og bred, med en sittedel som fungerer som  utvidet del av stua når mange er på besøk. En plassbygd bokhylle danner også overgangen mellom kjøkken og stue, med både god lagringsplass i stue men også hylleplass langs kjøkkenbenken oppe på motsatt side.

Fra entréen er det en egen trapp som snarvei, direkte opp til kjøkkenet. Denne trappa fungerer også som sittebenk i entréen. Resten av 1.etg inneholder opprinnelig rominndeling, og det er først når man kommer ut i fellesarealet fra bak kjøkkenet at det nye romforløpet åpner seg opp.

Spilehimlingen i eik med innfelte linje-lys danner kontrasten til malt himling i opprinnelig del. En frokostplass (halvøy) danner avslutningen av kjøkkenet mot spisestua.

Detaljeringen i tilbygget er knapp, med listfrie overganger mellom vegg og himling og vegg og gulv. Knappe tilpassede foringer rundt vinduene uten belistning. Godt og presist håndtverk.

Det hender at byggeprosessen ikke går helt som planlagt; da det åpne nedløpet på hjørnet av tilbygget ble bygget annerledes enn prosjektert, ble hjørnepunket hentet inn igjen med et skilt som gråner i takt med hovedkroppen.

Prosjektet har fra starten av hatt et spesielt sterkt miljøfokus, takket være meget ambisiøse eiere. Overordnet var et nytt tilbygg en nødvendighet, og hovedfokus ble derfor å skape så mye funksjon som mulig på så få m2 som mulig. Entréen har blitt generøs, samtidig som stue – spisestue – kjøkken som sammenhengende rom er blitt optimalisert størrelsesmessig. Dette har også gitt et ekstra soverom nede. Ved å velge flatt tak har man fått funksjonelt uteoppholdsareal også i 2.etg, med flott utsikt, og direkte adkomst ut oppe.

Hovedkonstruksjonene er blant de mest miljøvennlige løsningene man får til i dag: fyllmasser og isolasjon i resirkulert glass mot grunnen, trekonstruksjoner med cellulosefiber-isolasjon over bakken. Etterisolering av eksisterende bygg har også blitt gjort med innblåsing av samme isolasjon. Ytterkledningen er i tre, hovedsakelig ubehandlet, mens innvendig er det hvitoljet trepanel. I 2. etg er det kun gjennomført en minimumsrehabilitering, og beholdt eksisterende gulv- og veggoverflater.

Energiforsyningen er vannbåren, og med peis med vannkappe og sol-kollektorer som hovedkilde. Strøm forsynes / suppleres av solceller. Energitiltakene samlet sett gir et meget fleksibelt og energieffektivt bygg.

Ytterligere prosjektopplysninger:

Utførende: Fredrikstad Trebygg AS v / André Lie

Møbelsnekker: Engelsviken Snekkerverksted v / Anders Ek