SK7 – ny hytte på Slevik

Langs en rolig boliggate på Slevik ligger hytta på tradisjonelt vis, med møneretningen langs med landskapet. Sammen med en nyere hytte fra 90-tallet danner den et tradisjonelt tun langs veien. Hytta blander historiske referanser og moderne grep til en tydelig helhet som både forholder seg til det historiske og nåtiden, og tilpasser seg på sitt eget vis det eksisterende gaterommet på en meget god måte.

© Carlos Rollán

En enkel mindre hytte fra tidlig 50-tall måtte vike for en ny og mer funksjonell hytte. Hytta tar utgangspunkt i granittmurene til et opprinnelig Sveitserhus som var hovedhuset på tomta rundt århundreskiftet 1900. På dette tidspunktet dannet et vognskjul sammen med hovedhuset tunet langs veien.

© Carlos Rollán

Hytta har mindre grunnflate enn det opprinnelige Sveitserhuset, og måtte plasseres med tilstrekkelig avstand til 90-tallshytta på tomta. Det var også en fordel å trekke hytta lenger vekk fra veien, for å redusere støy. Samtidig var de gamle granittmurene en viktig historisk del av tomta. Disse forutsetningene ga noen unike løsninger, som gir karakter til hytta.

© Carlos Rollán

Ved at bygget strekker seg ut forbi granittmurene, skapes en nivådelt løsning, og hytta kan trappes ned mot eplehagen. Det blir dermed direkte adkomst ut mot både tun og hage. Samtidig blir innerommet stort og romslig, da stua får en hevet del over soverommene og bad nede. Hovedrommet er åpent i hele hyttas utstrekning, og strekker seg fra galv til gavl.

© Carlos Rollán

Ved å trekke seg vekk fra veien og lage en smalere hytte, danner granittmurene nærmest veien fundament for en spilekledt skjermet adkomstsvalgang.

© Carlos Rollán

Hytta henter inspirasjon fra tidligere tiders byggeskikk og detaljering, med hvitmalt lektekledning, knappe takutstikk og historisk takvinkel og proporsjon. Vindusomramming og hjørnedetaljering er også valgt med henblikk til eldre tiders byggeskikk. Men detaljeringen har også moderne elementer, som binder hytta til vår tid.

© Carlos Rollán

Taket er knappet helt inn og gir et presist og moderne volum.

© Carlos Rollán

Hulltaking er konseptuell og funksjonell, med fokus på siktlinjer, utsiktsmotiv, og lysinnslipp langs vegger / gulv / tak, som gjør at lyset reflekteres dypt inn i rommene, flersidig.

© Carlos Rollán

Vinduene danner større sammenhengende felt utvendig som moderne komposisjoner, i avvikende materiale (sølvgrå smal sprekkpanel / naturgrånet malmfuru). Dette moderne avviket gjelder også veggen i svalgangen.

© Carlos Rollán

Innvendig er alle overganger knapt utført, og lyst tre preger interiøret. Kjøkkenet står i kontrast som mørkere lakkerte benker og skap.

© Carlos Rollán

Hytta er i stor grad miljøvenlig, med fyllmasser og gulvisolasjon av resirkulert glass, trekonstruksjonene er pustende og isolert med cellulose- og trefiberisolasjon. Innvendige overflater er OSMO-behandlet sprekkpanel i furu, og eikeparkett på gulv. Hytta er spesielt arealeffektiv, med svært mye funksjonelt areal i f t volum og overflater, som er et viktig kriterium for å oppnå best brukbarhet med minimal ressursbruk.

© Carlos Rollán

Bygget har mange spesialbygde detaljer, t eks den plassbygde trappa mellom nivåene, spilefeltene som danner skjerming, relieff og dybde, og benken på den gamle granittkanten, ned mot eplehagen.

© Carlos Rollán

Prosjektopplysninger:

Utførende: Egil Norli AS v / Henrik Bjerke m / team

Arkitekturfotografi: Carlos Rollán