SS14 – nytt anneks på Saltnes

På Saltnes utenfor Fredrikstad hadde hytteeierne behov for ekstra areal og fleksibilitet – overordnet plan ga mulighet for dette, og et enkelt lite anneks ble satt opp til erstatning for et enda mindre midlertidig anneks. Unnselig i størrelse inneholder det lille bygget nok plass og funksjon til å gi 2 – 3 personer ekstra en god ferieopplevelse på hytta. Hyttetunet kan dermed fungere som en generasjonshytte, der familien på tvers av generasjonene kan være sammen.

© Carlos Rollán

Det nye annekset ligger mellom eksisterende hage og veien, skjermet av stedbunden furuvegetasjon og mer varmekrevende løvbusker og trær. Henvendelsen mot hagen er bred og sjenerøs, med trapper i full bredde som også fungerer som sittesone. Taket gir to-sidig overdekning og skjerming, og dybden skaper fleksible soner i overgangen mellom hus og omgivelser. Utedusj er etablert i spilekledt sidenisje. Det er betydelig høydeforskjell mot veien, som også åpner for god lagringsmulighet under bygget. 

© Carlos Rollán

Spileveggen mot øst gir nødvendig skjerming mot veien og danner espalier-mulighet for klatreplanter mellom parkeringsplass og anneks. Innvendig inneholder annekset et hovedrom med sove- og oppholdsplass og et lite toalett, som er tilstrekkelig som våtrom i l a natten. Hovedfokuset innenfra og ut er i hjørnet mot sør-vest, solnedgang og utsikt.

© Carlos Rollán

For at det nye annekset skal blende inn så godt som mulig i omgivelsene, er ytterveggene kledt med lektekledning i naturgrånet malmfuru, som varierer i bredde, avstand og dybde. Mot hagen trekker ytterveggen seg tilbake og dette markeres med en fargeendring til mørkbeiset glatt kledning.

© Carlos Rollán

Lektene slipper veggen mot øst og danner en lett spilevegg utenfor svalgangen. Dette gir både relieff og dybde. Svartbeiset kledning i de inntrukne partiene understreker følelsen av dybde, og et brudd i den naturgrånede ytterkroppen.

© Carlos Rollán

Knappe løsninger i topp og bunn og god terrengtilpasning gir en ren bygningsform som lettere tilpasser seg og medfører at annekset gjør lite ut av seg i omgivelsene.

Prosjektopplysninger:

Utførende: Natalias Vedlikehold v / Dariusz Dubinsky

Arkitekturfotografi: Carlos Rollán